Lovers Cry
  Dzwonek monofoni...
 I Can Feel You
  Dzwonek monofoni...
 Dwa serca
  Dzwonek monofoni...
 Stay With Me
  Dzwonek monofoni...
 Pure love
  Dzwonek monofoni...
 Not Like That
  Dzwonek monofoni...
 This Is The Life
  Dzwonek monofoni...
 Good Good
  Dzwonek monofoni...
 Angel In The Night
  Dzwonek monofoni...