Rżenie Konia
  Odgłos
 To ja SMS
  Głos Kobiecy
 Jerona chopie, j»
  Głos Męski
 Oo, chyba nie pr»
  Głos Kobiecy
 Proszę odebrać t»
  Głos Kobiecy
 Och! Tak! Wspani»
  Głos Kobiecy
 Qrde bela chopie»
  Głos Męski
 Przystojniaczku,»
  Głos Kobiecy
 Proszę odebrać t»
  Głos Kobiecy
 Właśnie dostałeś»
  Głos Kobiecy
 Słuchaj, przysze»
  Głos Kobiecy
 Kochanie, to ja!
  Głos Kobiecy